Material properties and their interrelation in chemically modified clear wood of Scots pine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Hannah Epmeier

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

MARIE JOHANSSON

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mats Westin

Holzforschung

Vol. 61 1 34-42

Ämneskategorier

Skogsvetenskap

Annan materialteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06