Bygg de nya stambanorna! (Debatt)
Artikel i dagstidning, 2023

Författare

Evert Andersson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Nils Brunsson

Uppsala universitet

Christer Ljungberg

Trivector

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Jönköpings-Posten

1103-9469 (ISSN)

3-3

Svensk petrokultur: vanor och beteenden kring fossila bränslen som hindrar klimatåtgärder

Formas (2020-00786), 2021-01-01 -- 2024-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-06