Att följa pengarna: En analys av forskningsfinansieringen i efterkrigstidens Sverige (Scores rapportserie 2023:3)
Rapport, 2023

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Johan Gribbe

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige

Vetenskapsrådet (VR) (2018-01511), 2019-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Teknikhistoria

ISBN

978-91-88833-27-3

Utgivare

SCORE- Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-06