Tennorganiska föreningar i färgavskrap från fritidsbåtar - Provtagning, kemisk analys och bedömning av resultat
Rapport, 2024

Författare

Amanda Nylund

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Analys av tennorganiska föreningar i färgavskrap från fritidsbåtar

Havs- och vattenmyndigheten, 2023-09-01 -- 2024-01-20.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-21