Machine Learning (ML) as a surrogate model for early-stage energy optimization
Paper i proceeding, 2024

Machine learning, artificial intelligence

architecture design variables

early design

Machine learning

artificial intelligence

Författare

Xinyue Wang

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Josie Harrison

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Robin Teigland

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Alexander Hollberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

SimBuild Conference Proceedings

0000-0000 (ISSN)

Vol. 11

IBPSA-USA SimBuild 2024 Conference
Denver, USA,

Holistisk livscykeloptimering i tidiga designfaser av byggnader

Energimyndigheten (51715-1), 2021-01-01 -- 2024-12-31.

Användarspecifik miljö- och kostnadsoptimering av byggnader i tidiga skeden

Formas (2020-00934), 2021-01-01 -- 2024-12-31.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Energiteknik

Beräkningsmatematik

Transportteknik och logistik

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2024-06-27