Determination of molecular cloud parameters using thermal methanol lines
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

S.V. Kalenskii

A.M. Dzura

Roy Booth

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

A.V. Alakoz

Astronomy & Astrophysics

Vol. 321 311-322

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06