Supervisory control applied to automata extended with variables
Rapport, 2007

Författare

Markus Sköldstam

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R003/2007

Mer information

Skapat

2017-10-07