A Method for Preparation and Purification of 234-Th"
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Stellan Holgersson

Institutionen för kärnkemi

Anna-Maria Jakobsson

Institutionen för kärnkemi

Anders Landgren

Institutionen för kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Applied Radiation and Isotopes

0969-8043 (ISSN) 18729800 (eISSN)

56 681-684

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08