Strengthening steel structures with bonded CFRP
Paper i proceeding, 2007

Författare

Dag Linghoff

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Advanced Composites in Construction (ACIC 07)

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07