Inositol phosphates with different numbers of phosphate groups influence iron absorption in humans
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Phytate

iron absorption

inositol phosphates

humans

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Mats Brune

Göteborgs universitet

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Leif Hallberg

Göteborgs universitet

Erika Skoglund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Lena Rossander-Hulthén

Göteborgs universitet

Am J Clin Nutr

Vol. 70 240-246

Ämneskategorier

Dermatologi och venereologi

Annan medicinsk grundvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07