Var ligger problemet ? Synen på sambandet mellan forskning och kommersialisering i Sverige
Kapitel i bok, 2008

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Martin Wallin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Daniel Ljungberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Forska lagom och vara världsbäst: Sverige inför forskningens globala strukturomvandling, in Benner, M., & Sörlin, S. (Eds.) SNS-förlaget.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13