The Big Brother Issue: Analyzing the media system around a reality TV-show
Kapitel i bok, 2004

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Institutionen för projektledning

Susanne Ollila

Chalmers, Institutionen för projektledning

Growth and Dynamics of Maturing New Media Companies,ed. by Cinzia dal Zotto; ( JIBS Research Reports No. 2005-2)

55-71
91-89164- 61-X (ISBN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-31