The Gloss of Injection-Moulded Recovered Polypropylene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

recycling

gloss

ageing

polypropylene

processing

roughness

Författare

Francesco Pisciotti

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

International Polymer Processing

Vol. 20 3 250-256

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07