Manufacturing Characteristics of Subcontractor SMME:s - an Empirical Study
Paper i proceeding, 2008

Författare

Malin E S Löfving

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Christer Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the 41st CIRP Conference on Manufacturing Systems, Tokyo, Japan, May 26-28


978-1-84800-266-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-1-84800-266-1

Mer information

Skapat

2017-10-06