Effects of injection-molding conditions on the gloss and color of pigmented polypropylene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

polymers

surface texture

colour

gloss

injection moulding

Författare

Francesco Pisciotti

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Ingrid Arino

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Polymer Engineering and Science

Vol. 45 12 1557-1567

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07