Passagerarsäkerhet i bil - till nästa nivå
Research Project, 2020 – 2023

Syfte och mål: Komplexiteten för passagerarskydd i bil ökar med högre grad av automatisering och nya mobilitetslösningar, med ytterligare möjliga sittställningar, samt nya säteskonfigurationer och bilnyttjande/-ägande. Passageren har en större frihet att byta sittställning än föraren.
I syfte att förbättra krockskyddet för mångfalden av variationer i verkligheten, är det övergripande målet att bygga kunskap och skapa utvärderingsmetoder för ökad säkerhet för bilpassagerare i olika storlekar och sittställningar, med fokus på bältesinteraktion.

Förväntade effekter och resultat: Projektet ämnar utveckla metoder, inkl. humanmodeller och tillämpa dessa för skyddsprincipsutvärdering för utveckling av framtida skyddssystem i bil. Detta kommer bidra till minskning av skadade bilpassagerare, speciellt med fokus på utmaningarna med den ökande graden av automatisering och delad mobilitet. Genom publikationer och interaktion med internationella forskare bidrar projektet till Sveriges ledande position inom trafiksäkerhetsforskning, specifikt med framskridande forskning om koppling mellan human factors och krocksäkerhet.

Upplägg och genomförande: Bältesanvändning, dess position och funktion under krock för bilpassagerare i olika storlekar och sittställningar är i fokus. Detta görs genom observationsstudier och tester av hur olika passagerare sitter i bilar, utveckling och användning av virtuella humanmodeller i olika storlekar, åldrar och kön, samt internationellt samarbete och nära arbete med industriell tillämpning. De två doktoranderna kommer att utveckla en familj av humanmodeller, respektive generera ny forskning om passagerares sittställning och aktiviteter och dess interaktion till krocksäkerhet.

Participants

Mats Svensson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Johan Iraeus

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Lotta Jakobsson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Karl-Johan Larsson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Industrial and Materials Science, Design and Human Factors

Bengt Pipkorn

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Safety

Collaborations

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2020-02943
Funding Chalmers participation during 2020–2023

Publications

More information

Latest update

2021-07-04