Bologi: Humans, resilience and energy and resource use in homes for tomorrow
Research Project, 2023 – 2024

Forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap för planering och design av bostäder i flerbostadshus som kan anpassas efter nya behov när samhället ändras eller kriser uppstår, och att detta kan göras med minsta möjliga resursanvändning. Projektet utgår från fyra utmaningar: klimatförändringar, pandemin, omställning till cirkulära processer och energikrisen. I fokus ligger arkitekturens betydelse, relationen mellan bostadens utformning (rumsligheter,
design) och människors beteende, samt hur den relationen påverkar energi- och resursanvändning (materialflöden över tid). Projektet genomförs genom workshops/dialog med byggsektorns aktörer om dagens och framtidens hem, fallstudier av spjutspetsprojekt för hållbara bostäder: hur de planerats, hur de används och ändras, upplevelser av komfort och trivsel, samt energi- och resursflöden över tid. Genomförare är ett interdisciplinärt team i samverkan med
nätverk i näringslivet som driver frågor kring det framtida hållbara hemmet.

Participants

Paula Femenias (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Elton Chan

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Kaj Granath

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2022-00907
Funding Chalmers participation during 2023–2024

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2023-12-14