Adaptation of multi-family buildings to extreme heat
Research Project, 2024 – 2028

Högre medeltemperaturer tillsammans med mer frekventa och längre värmeböljor kommer ha avsevärda effekter på byggnader, särskilt de som är utan mekanisk kyla som bostäder, och öka riskerna för hälsa och komfort. Samtidigt kan efterfrågan på kylsystem och el drastiskt öka och få allvarlig inverkan på elnätets tillförlitlighet, särskilt under topplaster, och bidra till CO2-utsläpp. Projektet baseras på att kombinera och analysera befintliga data och syftar till att definiera för övervärme samband mellan termiskt klimat, byggnads- och lägenhetsegenskaper och boendes beteende. Genom att kombinera forskning inom arkitektur, teknik och sociologi och genom tillgång till befintliga termiska klimatdata och en byggnadsbeståndsmodell kommer projektet på kort tid att bidra till ny kunskap och stödja utvecklingen av riktlinjer för att hjälpa arkitekter, konsulter, fastighetsägare och myndigheter att bekämpa extrem värme i befintliga och nya lägenheter på ett energi- och resurseffektivt sätt.
 

Participants

Despoina Teli (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Martine Buser

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Paula Femenias

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: P2023-01488
Funding Chalmers participation during 2024–2028

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2024-06-11