BatMan - förberedelse för förbättrad återanvändning av batterisystem
Research Project , 2012 – 2014

Målet med projektet är att förbättra kunskapen om batterisystem med fokus på återanvändning och återvinning av batterisystem för en framtida hållbar miljöutveckling. Den omfattande studien av det komplexa batterisystemet förväntas bygga upp en ny kunskap inom detta teknikområde, skapa en bas för framtida forskning, utgöra en utmärkt rekryteringsbank för både akademin och industrin samt generera nya utbildningsbehov och forskningsbehov.

Participants

Lars Davidson (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Bo Egardt

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Duncan Kushnir

Forskare at Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Olivier Petit

Researcher at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Anne-Marie Tillman

Full Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Torsten Wik

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Collaborations

Qrtech AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 36717-1
Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-06