BatMan - förberedelse för förbättrad återanvändning av batterisystem

Målet med projektet är att förbättra kunskapen om batterisystem med fokus på återanvändning och återvinning av batterisystem för en framtida hållbar miljöutveckling. Den omfattande studien av det komplexa batterisystemet förväntas bygga upp en ny kunskap inom detta teknikområde, skapa en bas för framtida forskning, utgöra en utmärkt rekryteringsbank för både akademin och industrin samt generera nya utbildningsbehov och forskningsbehov.

Participants

Lars Davidson (contact)

Professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Bo Egardt

Professor vid Electrical Engineering, Reglerteknik, automation och mekatronik, Automatic Control

Duncan Kushnir

Forskare vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Olivier Petit

Forskarassistent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Anne-Marie Tillman

Professor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Torsten Wik

Biträdande professor vid Electrical Engineering, Reglerteknik, automation och mekatronik, Automatic Control

Collaborations

QRTECH

Mölndal, Sweden

Volvo Car Corporation

Gothenburg, Sweden

Volvo Trucks

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2012–2014 with 1,271,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-01-13