BatMan - förberedelse för förbättrad återanvändning av batterisystem

Målet med projektet är att förbättra kunskapen om batterisystem med fokus på återanvändning och återvinning av batterisystem för en framtida hållbar miljöutveckling. Den omfattande studien av det komplexa batterisystemet förväntas bygga upp en ny kunskap inom detta teknikområde, skapa en bas för framtida forskning, utgöra en utmärkt rekryteringsbank för både akademin och industrin samt generera nya utbildningsbehov och forskningsbehov.

Participants

Lars Davidson (contact)

Professor at Applied Mechanics, Fluid Dynamics

Bo Egardt

Professor at Signals and Systems, Automatic Control

Duncan Kushnir

Forskare at Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Olivier Petit

Forskarassistent at Applied Mechanics, Fluid Dynamics

Anne-Marie Tillman

Professor at Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Torsten Wik

Biträdande professor at Signals and Systems, Automatic Control

Collaborations

QRTECH

Mölndal, Sweden

Volvo Car Corporation

Gothenburg, Sweden

Volvo Trucks

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding years 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Building Futures

Area of Advance

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-01-13