BatMan - förberedelse för förbättrad återanvändning av batterisystem
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Målet med projektet är att förbättra kunskapen om batterisystem med fokus på återanvändning och återvinning av batterisystem för en framtida hållbar miljöutveckling. Den omfattande studien av det komplexa batterisystemet förväntas bygga upp en ny kunskap inom detta teknikområde, skapa en bas för framtida forskning, utgöra en utmärkt rekryteringsbank för både akademin och industrin samt generera nya utbildningsbehov och forskningsbehov.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Bo Egardt

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Duncan Kushnir

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Olivier Petit

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Torsten Wik

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Qrtech AB

Mölndal, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 36717-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06