Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering

Det föreslagna projektet behandlar utformning och val av effektiva materialkonfigurationsprocesser inom fordonsindustrin. För att de tillverkande företagen ska kunna hantera den ökade variationen av produktmodeller och komponenter ökar tillämpningen av materialförsörjningsprinciper såsom kitting och sekvensering ökar, detta ökar i sin tur mängden materialkonfigurationsprocesser. Dessa processer är dock förknippade med höga arbetskostnader, prevalenta kvalitetsproblem, och ergonomiska risker i manuell materialhantering. Val mellan stora mängder av principiellt olika systemutformningar vägleds idag inte av systematiska modeller. Kunskap saknas i valet av vad som är en lämplig utformning av materialkonfigurationsprocesser i olika situationer. Vidare är kvalitetsutfallet från processerna svårt att mäta, för vilka projektet avser att utveckla metoder.

Participants

Lars Medbo (contact)

Universitetslektor at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Patrik Fager

Doktorand at Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Robin Hanson

Doktor at Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Mats Johansson

Professor at Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Bulten AB

Göteborg, Sweden

IAC Group International Automotive Components Group Sweden AB

Torslanda, Sweden

Scania

Södertälje, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

VBG GroupTruck Equipment AB

Vänersborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group Sweden

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Production

Area of Advance

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ut...

Latest update

2016-11-13