Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering
Research Project , 2014 – 2017

Det föreslagna projektet behandlar utformning och val av effektiva materialkonfigurationsprocesser inom fordonsindustrin. För att de tillverkande företagen ska kunna hantera den ökade variationen av produktmodeller och komponenter ökar tillämpningen av materialförsörjningsprinciper såsom kitting och sekvensering ökar, detta ökar i sin tur mängden materialkonfigurationsprocesser. Dessa processer är dock förknippade med höga arbetskostnader, prevalenta kvalitetsproblem, och ergonomiska risker i manuell materialhantering. Val mellan stora mängder av principiellt olika systemutformningar vägleds idag inte av systematiska modeller. Kunskap saknas i valet av vad som är en lämplig utformning av materialkonfigurationsprocesser i olika situationer. Vidare är kvalitetsutfallet från processerna svårt att mäta, för vilka projektet avser att utveckla metoder.

Participants

Lars Medbo (contact)

Associate Professor at Logistics & Transportation

Patrik Fager

Timlärare at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Robin Hanson

Associate Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Mats Johansson

Full Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Bulten AB

Göteborg, Sweden

IAC Group International Automotive Components Group Sweden AB

Torslanda, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

VBG GroupTruck Equipment AB

Vänersborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-05626
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

Publications

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ut...

Latest update

2019-11-29