Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Det föreslagna projektet behandlar utformning och val av effektiva materialkonfigurationsprocesser inom fordonsindustrin. För att de tillverkande företagen ska kunna hantera den ökade variationen av produktmodeller och komponenter ökar tillämpningen av materialförsörjningsprinciper såsom kitting och sekvensering ökar, detta ökar i sin tur mängden materialkonfigurationsprocesser. Dessa processer är dock förknippade med höga arbetskostnader, prevalenta kvalitetsproblem, och ergonomiska risker i manuell materialhantering. Val mellan stora mängder av principiellt olika systemutformningar vägleds idag inte av systematiska modeller. Kunskap saknas i valet av vad som är en lämplig utformning av materialkonfigurationsprocesser i olika situationer. Vidare är kvalitetsutfallet från processerna svårt att mäta, för vilka projektet avser att utveckla metoder.

Deltagare

Lars Medbo (kontakt)

Logistik och transport

Patrik Fager

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Robin Hanson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Bulten AB

Göteborg, Sweden

IAC Group International Automotive Components Group Sweden AB

Torslanda, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

VBG GroupTruck Equipment AB

Vänersborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-05626
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

2021

Links between kit quality and kit preparation design

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ut...

Senast uppdaterat

2019-11-29