Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov
Research Project , 2015 – 2018

Projektet syftar till att öka vår kunskap om krav på inomhusmiljön i grundskolor. Projektet är baserat på nyligen konstaterade skillnader mellan barns och vuxnas upplevelser av termisk komfort vilket antyder att nuvarande rekommendationer, baserade på studier av vuxna, inte är lämpliga. Samarbetet syftar också till att stärka forskarens utveckling och karriär genom möjligheter att använda nya metoder i en annan omgivning.

Participants

Jan-Olof Dalenbäck (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Despoina Teli

Associate Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Collaborations

University of Southampton

Southampton, United Kingdom

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2017-04-26