Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet syftar till att öka vår kunskap om krav på inomhusmiljön i grundskolor. Projektet är baserat på nyligen konstaterade skillnader mellan barns och vuxnas upplevelser av termisk komfort vilket antyder att nuvarande rekommendationer, baserade på studier av vuxna, inte är lämpliga. Samarbetet syftar också till att stärka forskarens utveckling och karriär genom möjligheter att använda nya metoder i en annan omgivning.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Despoina Teli

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

University of Southampton

Southampton, United Kingdom

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2018

Skolbarn har det för varmt på jobbet

Artikel i övriga tidskrifter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-26