Skolbarn har det för varmt på jobbet
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Termisk komfort i skolklassrum är viktig för barnens produktivitet. Därför är det viktigt, att hålla temperaturen i klassrummet
inom acceptabla gränser för barn om man är mån om deras välbefinnande och inlärningsförmåga.
Forskning har visat att innemiljön har större inverkan på barns skolarbete än vuxnas kontorsarbete. Våra tidigare studier i Storbritannien
har visat att barn har en annan värmeupplevelse än vuxna. Den här studien syftade till att testa dessa resultat och se om skillnader uppstår under olika
förhållanden och klimat, såsom Sveriges.

skolor

Termisk komfort

energianvändning

inneklimat

adaptiv komfort

Författare

Despoina Teli

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Energi & Miljö

1101-0568 (ISSN)

Vol. 2018 9 44-46

Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov

VINNOVA (2014-04985), 2015-03-01 -- 2018-02-28.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15