Skolbarn har det för varmt på jobbet
Magazine article, 2018

Termisk komfort i skolklassrum är viktig för barnens produktivitet. Därför är det viktigt, att hålla temperaturen i klassrummet
inom acceptabla gränser för barn om man är mån om deras välbefinnande och inlärningsförmåga.
Forskning har visat att innemiljön har större inverkan på barns skolarbete än vuxnas kontorsarbete. Våra tidigare studier i Storbritannien
har visat att barn har en annan värmeupplevelse än vuxna. Den här studien syftade till att testa dessa resultat och se om skillnader uppstår under olika
förhållanden och klimat, såsom Sveriges.

skolor

Termisk komfort

energianvändning

adaptiv komfort

inneklimat

Author

Despoina Teli

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Energi & Miljö

1101-0568 (ISSN)

Vol. 2018 9 44-46

Innemiljökvalitet och energieffektivitet i skolbyggnader: Utveckling av kriterier baserade på skolbarnens behov

VINNOVA, 2015-03-01 -- 2018-02-28.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Civil Engineering

More information

Created

11/7/2018