Koldioxidinfångning från biobränslen med CLC
Research Project , 2012 – 2015

Genom infångning av fossilt CO2 undviks ökade halter av koldioxid i atmosfären. Men med infångning av CO2 från biobränslen kan potentiellt CO2-halten i atmosfären sänkas. Detta projekt syftar till att anpassa förbrännings- och CO2-infångningstekniken chemical-looping combustion till biobränslen och på så sätt göra biobränsleförbränning, inte bara koldioxidneutralt utan också till en koldioxidsänka. Hörnstenen i CLC är en metalloxid som transporterar syre från luft till bränslet. Anpassningen av CLC till biobränsle handlar därför i första hand om att hitta nya, eller modifiera befintliga syrebärare samt att se hur dessa beter sig i närvaro av askor och tjäror som är specifika för biobränslen. Idealt kan materialet till dessa syrebärare tas från restprodukter från avfallshantering vilket också leder till minskade avfallsmängder, eller åtminstone en längre tids användning av materialen. Detta projekt ämnar testa ett antal avfallsmaterial som syrebärare och interaktion mellansyrebärare och bioaska. I ett specialfall av CLC körs processen med syreunderskott resultatet blir då en reformerings eller förgasningsprocess som kan användas för att framställa biogas.

Participants

Henrik Leion (contact)

Associate Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Environmental Inorganic Chemistry

Pavleta Knutsson

Senior Researcher at Environmental Inorganic Chemistry

Teodora Retegan Vollmer

Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Britt-Marie Steenari

Full Professor at Nuclear Chemistry

Collaborations

Renova

Göteborg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2012–2014

Göteborg Energi, Foundation for Research and Developmen

Funding Chalmers participation during 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ko...

Latest update

2020-03-27