MultiMEC- Multivariabla metoder för energieffektiv motorstyrning
Research Project , 2015 – 2018

Fordonsindustrin står idag inför en funktionstillväxt som kräver reglerstrategier som klarar av att hantera komplexa system. Hypotesen är att en framgångsrik reglerdesign kan skapas genom ett holistiskt synsätt där man också använder sig av mer avancerade reglermetoder. Syftet med projektet är att realisera ett modulärt reglersystem för ett system som består av en motor, ett avgasefterbehandlingssystem och ett WHR-system (tunga fordon), för att definiera en utvecklingsplattform för design av reglersystem som riktar sig mot komplexa system inom fordonsindustrin.

Participants

Bo Egardt (contact)

Professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Automatic Control

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018 with 7,120,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-05-28