MultiMEC - Multivariabla metoder för energieffektiv motorstyrning
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Fordonsindustrin står idag inför en funktionstillväxt som kräver reglerstrategier som klarar av att hantera komplexa system. Hypotesen är att en framgångsrik reglerdesign kan skapas genom ett holistiskt synsätt där man också använder sig av mer avancerade reglermetoder. Syftet med projektet är att realisera ett modulärt reglersystem för ett system som består av en motor, ett avgasefterbehandlingssystem och ett WHR-system (tunga fordon), för att definiera en utvecklingsplattform för design av reglersystem som riktar sig mot komplexa system inom fordonsindustrin.

Deltagare

Bo Egardt (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Mohammed Razaul Karim

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Tomas McKelvey

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Nikolce Murgovski

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Dhinesh Vilwanathan Velmurugan

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-06249
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15