Improved Stability and Manoeuvrability using Electric Propulsion - phase 2
Research Project, 2015 – 2018

Syftet med projektet är att bidra till ökad trafiksäkerhet m h a nya säkerhetsfunktioner baserade på elektrifiering av drivlinan. Målet med fas 2 av projektet är att kvantifiera säkerhetsfördelen med elektrisk drivning i utvalda trafikscenarier, utveckla regleralgoritmer för fordonsapplikationer och att verifiera dessa algoritmer med hjälp av bilprov på bana. Huvudmålet är ökad manövrerbarhet av fordonet och tillägg av autonoma säkerhetsfunktioner.

Denna fas avser att leverera: Karta över trafikscenarier med kvantifierad säkerhetspotential baserad på elektrisk framdrivning. Kvantifierad säkerhetspotential som funktion av variation av scenarioparaterar. Kvantifierad potential för förarassistans vid undanväjningmanövrar. Demonstration av en säkerhetsfunktion med en konceptuell regleralgoritm. Projektresultaten kommer att bidra till kompetensförsörjning inom elektrifiering av fordon, fordonsdynamik och aktiv säkerhet, inklusive kopplingen mellan dessa, för forskning och fordonsutveckling.

Participants

Bengt J H Jacobson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Adithya Arikere

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Matthijs Klomp

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Derong Yang

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

E-AAM Driveline Systems

Trollhättan, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-04812
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-05-28