Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2 (ImpStabMan 2)
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Syftet med projektet är att bidra till ökad trafiksäkerhet m h a nya säkerhetsfunktioner baserade på elektrifiering av drivlinan. Målet med fas 2 av projektet är att kvantifiera säkerhetsfördelen med elektrisk drivning i utvalda trafikscenarier, utveckla regleralgoritmer för fordonsapplikationer och att verifiera dessa algoritmer med hjälp av bilprov på bana. Huvudmålet är ökad manövrerbarhet av fordonet och tillägg av autonoma säkerhetsfunktioner.

Denna fas avser att leverera: Karta över trafikscenarier med kvantifierad säkerhetspotential baserad på elektrisk framdrivning. Kvantifierad säkerhetspotential som funktion av variation av scenarioparaterar. Kvantifierad potential för förarassistans vid undanväjningmanövrar. Demonstration av en säkerhetsfunktion med en konceptuell regleralgoritm. Projektresultaten kommer att bidra till kompetensförsörjning inom elektrifiering av fordon, fordonsdynamik och aktiv säkerhet, inklusive kopplingen mellan dessa, för forskning och fordonsutveckling.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Adithya Arikere

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Matthijs Klomp

Adjungerad docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Derong Yang

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

E-AAM Driveline Systems

Trollhättan, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28