Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE)
Research Project , 2016 – 2019

De viktigaste målen för QUADRÆ är: (1) Att utveckla och validera modeller för förarbeteende som behövs i dagens och morgondagens simuleringsverktyg för virtuell testning av aktiv säkerhet och automation. (2) Att genomföra ett antal prioriterade sådana virtuella tester, att uppskatta säkerhetsnyttan för ett system, att ställa in systemparametrar, och / eller att utforska möjliga utfall i situationer där systemet är aktivt. (3) För att öka metodiska kunskaper om hur man bäst gör virtuell testning.

QUADRÆ kommer att utveckla och validera förarmodeller med en mer fullständig täckning av viktiga pre-crash scenarier och stödsystem, till exempel inklusive korsningsscenarier och scenarier med övergångar från halvautomatisk till manuell körning.

Participants

Robert Thomson (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety

Collaborations

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2019 with 4,488,600.00 SEK

Publications

More information

Latest update

2018-05-28