Quantitative Driver Behaviour Modelling for Active Safety Assessment Expansion (QUADRAE)
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

När teknologier för aktiv säkerhet och fordonsautomation växer sig allt mer komplexa, blir det allt viktigare att komplettera traditionella metoder för att testa dessa system med virtuella
tester baserade på datorsimuleringar.
Projektet FFI QUADRA var verksamt inom detta område, med fokus på modeller av förarbeteende. Det nu föreslagna projektet, QUADRÆ, kommer att expandera bortom QUADRA genom att (1) utveckla och validera förarmodeller för mer komplett täckning av
prioriterade krockscenarier och stödsystem, inklusive scenarier med övergångar från semiautomatiserad körning, (2) utföra utvalda virtuella tester, inklusive säkerhetseffektsuppskattningar och intrimningar av systemparametrar, samt (3) bygga kunskap om hur man bäst utför virtuella tester. För att åstadkomma sina mål kommer QUADRÆ fokusera på väldefinierade testfall, samarbeta med funktionsutvecklare och testare inom industrin, ta till sig beprövade modeller från psykologi och neurovetenskap, utföra experiment med mänskliga förare, och använda moderna databaser med riktiga trafikolyckor.

Deltagare

Robert Thomson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Jonas Bärgman

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Giulio Bianchi Piccinini

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Marco Dozza

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Esko Lehtonen

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Thomas Streubel

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Gothenburg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-04863
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-29