Single Particle Catalysis in Nanoreactors (SPCN)
Research Project, 2016 – 2020

Genom att studera katalytiska processer som sker Christoph Langhammer. Foto: Sabina Johanssonpå en enda nanopartikel i taget, istället för på miljarder som man hittills gjort, kan man få en mycket djupare förståelse för dessa processer än vad som tidigare varit möjligt och samtidigt lägga grunden för en ny hållbar energiteknik och kemisk syntes.

Viktigt när man tar fram nya material för att skapa en miljövänligare katalys av industriella kemikalier och bränslen och därmed till exempel kan reducera koldioxidutsläpp eller andra miljöföroreningar

Participants

Christoph Langhammer (contact)

Chalmers, Physics, Chemical Physics

Funding

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Project ID: KAW2015.0057
Funding Chalmers participation during 2016–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Basic sciences

Roots

Publications

More information

Latest update

2017-09-12