Single Particle Catalysis in Nanoreactors (SPCN)
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Genom att studera katalytiska processer som sker Christoph Langhammer. Foto: Sabina Johanssonpå en enda nanopartikel i taget, istället för på miljarder som man hittills gjort, kan man få en mycket djupare förståelse för dessa processer än vad som tidigare varit möjligt och samtidigt lägga grunden för en ny hållbar energiteknik och kemisk syntes.

Viktigt när man tar fram nya material för att skapa en miljövänligare katalys av industriella kemikalier och bränslen och därmed till exempel kan reducera koldioxidutsläpp eller andra miljöföroreningar

Deltagare

Christoph Langhammer (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW2015.0057
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-12