Enpatientrum i Sverige

Mycket forskning har visat på att enpatientrum har flera fördelar i jämförelse med flerpatientrum. Under senaste år har ett antal ny- och ombyggnationer av vårdavdelningar genomförts runt om i Sverige. Samtidigt brottas de flesta svenska landsting och regioner fortfarande med frågan om enpatientrum. Är det detta man ska satsa på generellt, finns det alternativ och undantag? Det framförs bland annat motargument som byggkostnader, bemanning, patienters upplevelser av att vara isolerade.

Trots detta finns inte idag något sammanställt material nationellt om erfarenheter av enpatientrum i Sverige. Det skulle vara värdefullt om en sådan utvärdering genomfördes och fanns tillgänglig. I en sådan sammanställning bör verksamheternas eller landstingens egna utvärderingar eller kartläggningar såväl som vetenskapliga studier av olika kvalitet ingå och sammanvägas.

Projektet är en förstudie vars fokus är att beskriva nuläget samt belysa frågan ur ett internationellt perspektiv. Projektet kommer att tillgängliggöra och sammanställa utvärderingar och data avseende enpatientrum i Sverige. Resultatet av projektet kan användas som underlag för beslut vid planering av nya vårdavdelningar.

Participants

Marie Strid (contact)

Universitetslektor at Architecture, Building

Peter Fröst

Konstnärlig professor at Architecture, Building

Göran Lindahl

Docent at Construction Management

Sophy Sapan Longe Olsson

at Architecture, Building

Kristin Schmitt

at Architecture, Building

Charlotta Thodelius

Doktorand at Architecture, Building

Funding

SKL

Funding years 2016–2017

More information

Latest update

2017-03-09