Quality and procurement of elderly care
Research Project , 2017 – 2019

Upphandling av äldreomsorg i Sverige är starkt präglat av en statisk syn på kvalitet. Förfrågningsunderlagen i upphandlingar innehåller ofta flera hundra detaljerade ska-krav som är svåra att följa upp och inte utgör ett tillräckligt underlag för förbättringar under avtalsperioden. SIQ utvecklade 2014-2015 på uppdrag av Svenskt Näringsliv en dynamisk kvalitetsmodell för äldreomsorg. Kvalitetsmodellen kan användas i upphandlingen och i utvecklat partnerskap mellan kommun och vårdföretag för att följa upp och förbättra kvaliteten under hela avtalsperioden. 

Forskningsprojektet kommer att bestå av tre faser: (1) Utbildning i kvalitetsmodellen och dess metodik; (2) Upphandling; och (3) Utveckling av partnerskap. Projektet kommer att pågå under tre år (2017-2019). Tre kommuner och ett vårdföretag medverkar: Västerås Stad, Örebro kommun, Linköpings kommun och Attendo.

Participants

Sara Dahlin (contact)

Project assistent at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Henrik Eriksson

Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

Karlstad University

Karlstad, Sweden

Funding

Swedish institute for quality (SIQ)

Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Basic sciences

Roots

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2019-02-21