Value2Sea
Research Project , 2019 – 2022

Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegat-Skagerraks transportkedjor.

Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports, ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter, som gagnar miljö och minskar trängsel, på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Projektet kommer att göra analyser, beräkningar och simuleringsmodeller utifrån data från aktörer och externa källor, samt kunskapsinhämtning från andra projekt och forskningsresultat. Resultatet är tänkt att kunna användas som beslutsunderlag för aktörer och myndigheter, med syfte att kunna sätta igång konkreta åtgärder.

Participants

Violeta Roso (contact)

Docent vid Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

Aalborg University

Aalborg, Denmark

Arctic Group

Luleå, Sweden

Arendal havn

Eydehavn, Norway

Asko Appliances AB

Göteborg, Sweden

Borg havn

Fredrikstad, Norway

Fjord Line

Bergen, Norway

Grenland havn

Brevik, Norway

Hirtshals havn

Hirtshals, Denmark

Jula AB

Skara, Sweden

Kristiansand havn

Kristiansand, Norway

Larvik havn

Larvik, Norway

MARCOD

Fredrikshavn, Denmark

Moss havn

Moss, Norway

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

University of South-Eastern Norway (USN)

Kongsberg, Norway

Vendelbo spedition A/S

Hjörring, Denmark

Funding

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Funding Chalmers participation during 2019–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-09-16