Value2Sea
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegatt-Skagerraks transportkedjor. Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports, ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter, som gagnar miljö och minskar trängsel, på ett ekonomiskt hållbart sätt. Projektet kommer att göra analyser, beräkningar och simuleringsmodeller utifrån data från aktörer och externa källor, samt kunskapsinhämtning från andra projekt och forskningsresultat. Resultatet är tänkt att kunna användas som beslutsunderlag för aktörer och myndigheter, med syfte att kunna sätta igång konkreta åtgärder.

Deltagare

Violeta Roso (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Alena Khaslavskaya

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ivan Sanchez-Diaz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Per Wide

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Aalborg Universitet

Aalborg, Denmark

Arctic Group

Luleå, Sweden

Arendal havn

Eydehavn, Norway

Asko Appliances AB

Göteborg, Sweden

Borg havn

Fredrikstad, Norway

Fjord Line

Bergen, Norway

Grenland havn

Brevik, Norway

Hirtshals havn

Hirtshals, Denmark

Jula AB

Skara, Sweden

Kristiansand havn

Kristiansand, Norway

Larvik havn

Larvik, Norway

MARCOD

Fredrikshavn, Denmark

Moss havn

Moss, Norway

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Universitetet i Søraust-Noreg (USN)

Kongsberg, Norway

Vendelbo spedition A/S

Hjörring, Denmark

Finansiering

Interreg

Projekt-id: NYPS20202383
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2022

Dry Ports in Sweden - One of a kind?

Paper i proceeding

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-21