Förlängning: Exoplanets from space -CHEOPS and PLATO ESA's next two projects (Phase 2)
Research Project , 2020 – 2022

Denna ansökan avser en förlängning av Carina Perssons (CP’s) projekt vars uppgifter är att delta i förberedelser för de europeiska rymdprojekten CHEOPS och PLATO. Båda projekten kommer att observera passager av planeter med ultra-hög precision. CHEOPS kommer att skjutas upp i slutet av 2019 medan PLATO har planerad uppskjutning 2026. CP använder även data från NASA satelliterna Kepler/K2 och TESS som sköts upp 2018. TESS söker av hela himlen efter kortperiodiska exoplaneter med samma metod som PLATO.

Carina Persson deltar i utvecklingen av mjukvara för de båda rymdprojekten och utnyttjar dessutom data från rymdteleskopen i sin forskning för att söka efter nya planeter och karaktäriserar dem med hjälp av markbaserade uppföljningsobservationer. Målsättningen är att kunna dra slutsatser om exoplaneternas natur, bildande och utveckling och hur vanligt förekommande de är.

Participants

Carina Persson (contact)

Associate Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Astronomy and Plasmaphysics, Galactic Astrophysics

Collaborations

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Noordwijk, Netherlands

NASA Langley Research Center

Hampton, United States

Funding

Swedish National Space Board

Project ID: 65/19
Funding Chalmers participation during 2020–2022

Publications

More information

Latest update

2020-07-15