The role of logistics in efficient construction processes
Research Project, 2014 – 2016

En väl fungerande logistik är viktig för byggbranschens effektivitet och utveckling med avseende på kostnader, kvalitet och hållbarhet: Vad gäller kostnader så utgör transport- och logistikkostnader en betydande andel av totalkostnaden i ett byggprojekt. Ännu viktigare är de ’indirekta’ kostnader som uppstår om logistiken inte organiseras på ett genomtänkt sätt. Logistikens organisering och utformning påverkar även kvaliteten i byggandet. Om logistiken planeras i ett tidigt skede medför detta effektivare inleveranser och minskade skador, spill och svinn. Med avseende på de ökade krav som samhället ställer på minskat, och mer effektivt, transportarbete är effektiv logistik en viktig komponent i ett hållbartbyggande. I denna studie analyseras logistikens roll i effektiva byggprocesser.

Participants

Kajsa Hulthén (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Victor Eriksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Viktoria Sundquist

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Funding

Swedish Construction Federation

Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-10-02