Logistikens roll i effektiva byggprocesser: konsekvenser för kostnader, kvalitet och hållbarhet
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

En väl fungerande logistik är viktig för byggbranschens effektivitet och utveckling med avseende på kostnader, kvalitet och hållbarhet: Vad gäller kostnader så utgör transport- och logistikkostnader en betydande andel av totalkostnaden i ett byggprojekt. Ännu viktigare är de ’indirekta’ kostnader som uppstår om logistiken inte organiseras på ett genomtänkt sätt. Logistikens organisering och utformning påverkar även kvaliteten i byggandet. Om logistiken planeras i ett tidigt skede medför detta effektivare inleveranser och minskade skador, spill och svinn. Med avseende på de ökade krav som samhället ställer på minskat, och mer effektivt, transportarbete är effektiv logistik en viktig komponent i ett hållbartbyggande. I denna studie analyseras logistikens roll i effektiva byggprocesser.

Deltagare

Kajsa Hulthén (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Victor Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Viktoria Sundquist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Sveriges byggindustrier (BI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-02