Logistikens roll i effektiva byggprocesser
Rapport, 2017

Denna rapport visar på logistikens strategiska betydelse för byggbranschen. Effektiv logistik minskar kostnaderna för transport och materialhantering som tillsammans utgör en betydande andel av de totala byggkostnaderna. Dessutom bidrar en väl fungerande logistik till effektivisering av byggprocessen som helhet med avseende på kostnader, kvalitet och hållbarhet.
 
Det viktigaste i skapandet av effektiv logistik är sammankoppling av den interna logistik som utförs på byggplatsen med den externa försörjningslogistiken i förhållande till de som levererar till bygget. De lösningar som utvecklas för att åstadkomma detta spänner över företagsgränser i större utsträckning än vad som är normalfallet i dagsläget. Därmed kräver de effektiva logistiksystem och logistikprocesser som kan bidra till sammankoppling utökad samverkan mellan de involverade aktörerna.
 
För att samverkan över företagsgränserna skall fungera krävs att de företag som är involverade i projektet i ökad utsträckning planerar verksamheten tillsammans. Sådan samplanering bör inledas redan tidigt i projektet och baseras på ökad transparens i informationsutbytet. Denna samplanering möjliggör gemensamma satsningar på utveckling och utnyttjande av tekniska lösningar inom både informationsteknologi och materialhantering.
 
Rekommendationerna till branschen om en ökad satsning på logistiken sammanfattas i följande punkter:
- Koppla ihop det interna och det externa
- Samverka mera över företagsgränserna
- Planera tidigare för bättre utfall
- Utnyttja teknikens möjligheter

effektiva byggprocesser

bygglogistik

Hållbarhet

kostnad

kvalitet

transport

Författare

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Viktoria Sundquist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Victor Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Logistikens roll i effektiva byggprocesser: konsekvenser för kostnader, kvalitet och hållbarhet

Sveriges byggindustrier (BI), 2014-09-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Geofysisk teknik

Transportteknik och logistik

Studier av offentlig förvaltning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Utgivare

Sveriges byggindustrier (BI)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-11