En läkarledd och lärandefokuserad strategi för regional utveckling av 28 cancerprocesser i Sverige
Book chapter, 2013

Author

Andreas Hellström

Chalmers, Technology Management and Economics, Quality Sciences

Tony Huzzard

Chalmers, Technology Management and Economics, Quality Sciences

Svante Lifvergren

Chalmers, Technology Management and Economics, Quality Sciences

Nils Conradi

Ann-Sofie Isaksson

Att utveckla vården - Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

143-166
9789144090771 (ISBN)

Subject Categories

Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Sociology

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Life Science Engineering (2010-2018)

ISBN

9789144090771

More information

Created

10/8/2017