En läkarledd och lärandefokuserad strategi för regional utveckling av 28 cancerprocesser i Sverige
Kapitel i bok, 2013

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Tony Huzzard

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Nils Conradi

Ann-Sofie Isaksson

Att utveckla vården - Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

143-166
9789144090771 (ISBN)

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Övrig annan teknik

Sociologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

ISBN

9789144090771

Mer information

Skapat

2017-10-08