GNSS för globala jordobservationer
Book, 2014

Detta häfte har producerats av Gfg2-projektet, en treårig koordineringsaktivitet finansierad av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram inom dess miljötema. Projektets uppgift är att belysa värdet av jordobservationer med hjälp av globala navigationssystem (GNSS = Global Navigational Satellite Systems) för Global Environmental Earth Observation (GEEO) och Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).

Author

Gunnar Elgered

Chalmers, Earth and Space Sciences, Space Geodesy and Geodynamics

Rüdiger Haas

Chalmers, Earth and Space Sciences, Space Geodesy and Geodynamics

Jan Johansson

Chalmers, Earth and Space Sciences, Space Geodesy and Geodynamics

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Earth and Space Sciences, Space Geodesy and Geodynamics

R Jongman

J. Wickert

M. Mantovani

Driving Forces

Sustainable development

Roots

Basic sciences

Subject Categories

Earth and Related Environmental Sciences

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

More information

Created

10/7/2017