GNSS för globala jordobservationer
Bok, 2014

Detta häfte har producerats av Gfg2-projektet, en treårig koordineringsaktivitet finansierad av Europeiska kommissionens sjunde ramprogram inom dess miljötema. Projektets uppgift är att belysa värdet av jordobservationer med hjälp av globala navigationssystem (GNSS = Global Navigational Satellite Systems) för Global Environmental Earth Observation (GEEO) och Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Jan Johansson

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Hans-Georg Scherneck

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

R Jongman

J. Wickert

M. Mantovani

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07