Strategier för generell felkontroll i FEM tillämpat på hyperelasticitet
Conference contribution, 2001

Author

Fredrik Larsson

Department of Solid Mechanics

Peter F G Hansbo

Department of Solid Mechanics

Kenneth Runesson

Department of Solid Mechanics

Svenska mekanikdagar 2001

71-

Subject Categories

Applied Mechanics

More information

Created

10/7/2017