Strategier för generell felkontroll i FEM tillämpat på hyperelasticitet
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2001

Författare

Fredrik Larsson

Institutionen för hållfasthetslära

Peter F G Hansbo

Institutionen för hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för hållfasthetslära

Svenska mekanikdagar 2001

71-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07