Omvänt klassrum på distans i kärnreaktormodellering
Book chapter, 2018

I detta kapitel diskuteras sambandet mellan studenters resultat och deras grad av engagemang och deltagande i en nätbaserad kurs i kärnreaktormodellering som anpassats efter modellen omvänt klassrum. Studenter tittar på digitala föreläsningar innan de deltar i nätbaserade, synkrona träffar i ett nätbaserat klassrum.

flipped classroom

technology-enhanced learning

online learning

Author

Christophe Demaziere

Chalmers, Physics, Subatomic and Plasma Physics

Elisabeth Saalman

Chalmers, Communication and Learning in Science, Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Christian Stöhr

Chalmers, Communication and Learning in Science, Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Tom Adawi

Chalmers, Communication and Learning in Science, Engineering Education Research - EER (Chalmers)

Digitalisering av högre utbildning

169-173
978-91-44-11972-4 (ISBN)

Subject Categories

Educational Sciences

Other Physics Topics

Areas of Advance

Energy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

9/9/2018 9